Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 mgr inż. Dorota Bulkowska

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie


Inspektorzy: tech. bud. Henryk Koprowski, inż. Edward Senger   tel: 55 267 74 90
 Inspektor: mgr Agnieszka Akierman                                              tel: 55 267 74 82
 Stanowisko d/s księgowości: Elżbieta Kanarek                           tel: 55 267 74 37